Dr. I Wayan Adhi Pramartha, M.Biomed, Sp.OG

Dr. I Wayan Adhi Pramartha, M.Biomed, Sp.OG

dok adi

RSIA PURI BUNDA DENPASAR

Rabu Pkl : 08.00 - 10.00

Sabtu Pkl : 12.00 - 15.00

RSIA PURI BUNDA TABANAN

Senin Pkl : 08.00 - 13.00

Selasa Pkl : 18.00 - 22.00

Kamis Pkl : 08.00 - 13.00

Jumat Pkl : 18.00 - 22.00

Jumat Pkl : 08.00 - 13.00