dr. I Gusti Mayun Surya Darma, M.Biomed, Sp.OG

dr. I Gusti Mayun Surya Darma, M.Biomed, Sp.OG

dr. I Gusti Gede Mayun Surya Darma, M.Biomed, Sp.OG

dr. I Gusti Gede Mayun Surya Darma, M.Biomed, Sp.OG

RSIA Puri Bunda Denpasar

Senin, Rabu, Kamis ( Pkl 14.00 - 16.00)

Sabtu (Pkl. 15.00 - 17.00)

RSIA Puri Bunda Tabanan

Senin : Pkl 18.00 - 22.00

Rabu: Pkl. 18.00 - 22.00

Sabtu: Pkl. 18.00 - 22.00

Minggu: Pkl. 13.00 - 18.00 & 18.00 - 22.00 (TGL GANJIL)