dr. I Made Suka Antara K, Sp. OG

dr.Suka-Antara

RSIA PURI BUNDA

Senin , Rabu , Kamis 08.00 - 10.00

Sabtu Pk. 08.00 – 12.00

Senin Pk. 17.00 - 20.00

LUAR RSIA PURI BUNDA

Alamat : Jl. Nangka Utara No 272

Telp : 421198