Jadwal Praktek Dokter Spesialis Kandungan & Kebidanan

Kamar Kelas
May 12, 2017
Jadwal Praktek Dokter Spesialis Lain & Penunjang
May 12, 2017

Jadwal Praktek Dokter Spesialis Kandungan & Kebidanan

*Dokter Spesialis Kandungan & Kebidanan
NONAMA DOKTERJadwal Praktek
  HariJam
1
Dr.dr. A.A.N. Anantasika, SpOG(K)
Selasa
16.30 -18.00
Sabtu (Minggu I & III)
10.00 -12.00
2
dr. Dewa Ketut Arika Saputra, SpOG
3
dr. Putu Doster Mahayasa, SpOG(K)
Rabu
18.00 - 21.00
4
dr. Ida Bagus Semadi Putra , SpOG
Senin - Jumat
13.00 -15.30
5
dr. Tjok G.A Suwardewa , SpOG(K)
6
dr. Made Suyasa Jaya , SpOG(K)
Kamis
18.00 - 21.00
7
dr. Made Tangkas, SpOG, MPH
Senin - Jumat
11.00 - 13.00
8
dr. Ida Bagus Upadana Pemaron, SpOG
Senin
09.00- 13.00
Jumat
19.00 - selesai
9
dr. IGN.P. GD. Eka Wijaya, SpOG
Senin - Sabtu
10.00 - 13.00
Selasa & Kamis
17.00 - 20.00
10
dr. Made Winarta, SpOG
Senin, Kamis & Jumat
16.00 - 18.00
11
dr. IGN. A.Dwipelita Putra, SpOG
Senin, Selasa & Kamis
10.00 -13.00
12
dr. I.A. Putu Andayani, SpOG
Senin
09.00 -12.00
Selasa & Rabu
09.00 - 11.00
Senin,Selasa & Kamis
18.30 -21.00
13
dr. Ni Nyoman Ariani, SpOG
Senin, Selasa,Kamis, Jumat
18.00 - 19.00
14
dr. Haya Harareth, SpOG
Selasa,Kamis, Jumat & Sabtu
08.00 - 10.00
15
dr. I Gst Made Joni, SpOG
Rabu
16.00 -18.00
16
dr. I.G.A.A.A Thenihati, SpOG
Senin,Kamis, Jumat, Sabtu
09.00 -10.00
17
dr. Made Suka Antara K, SpOG
Senin, Rabu, Kamis
08.00- 10.00
Sabtu
08.00 -12.00
Senin
17.00 -20.00
18
dr. A.A. Sg Maya Prayoga, SpOG
Selasa, Rabu dan Sabtu
18.00 -21.00
19
dr. I.G.A. Sri Darmayani, Sp.OG
20
dr. Kadek Fajar Marta, SpOG
Sesuai Perjanjian
21
dr. Naivah, Sp.OG
Jumat & Minggu
09.00 - 11.00
22
dr. Evert Solomon Pangkahila, Sp.OG
23
dr. Kade Yudi Saspriyana, SpOG
Senin & Rabu
19.00 -21.00
24
dr. I Wayan Sukadana, SpOG(K)
Dokter Spesialis Kandungan & Kebidanan Sub Spesialis Fetomaternal
NONAMA DOKTERJadwal Praktek
  HariJam
25
dr. I Wayan Artana Putra, SpOG(K)

Senin - Jumat                       

17..30 -18.30
X